Изготвяне на бюджет
 
"П Финанс" предлага изготвянето на бюджет, взимайки предвид:

Приходи за периода.
Разходи за периода - заплати, консултации, консумативи, административни разходи и др.
Цените на услуги и продукти в момента на изготвяне на бюджета.
Икономически фактори - ниво на инфлация, валутни курсове.