Изготвяне на бизнес план
 
"П Финанс" ви предлага изготвяне на бизнес план в петте ключови стъпки:

Фирмата - име, структура, предмет на дейност, детайли;
Структура и обем на капитала - земя, сгради, оборудване, пари, други;
Бизнес идея - какъв е продукта и услугата, кои са потенциалните клиенти, каква конкуренцията на пазара, и т.н.
Цел на бизнес плана - кредити, партньори, инвеститори, как ще бъде постигната?
Прогнози - брой служители, стойност на услугата, оборотни средства;