Годишно приключване
 
При изготвяне на пълно годишно счетоводно приключване, "П Финанс" ви предлага:

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт