За П Финанс
 
„П Финанс“ е счетоводна къща, основана през 2006 г. от екип от висококвалифицирани счетоводители в град София. Основната дейност на фирмата е свързана със счетоводно обслужване, трудово-правни услуги, финансови и икономически анализи, данъчни консултации.

Днес, осем години по- късно, счетоводна къща "П Финанс" разполага с мотивиран екип от млади и опитни специалисти в областта на счетоводството, финансите и правото. В интерес на своите клиенти, фирмата се стреми да предлага индивидуално и оптимално решение на всеки един техен проблем. В нашия екип има хора владеещи английски и руски език.

Ние знаем какво е необходимо за стартирането, развитието и успеха на всеки един бизнес. Спокойствието, коректността, качеството, професионализма и конфиденциалността са само част от нашите приоритети, към които се стремим и успяваме да постигнем в обслужването на нашите клиенти. В практиката си сме работили в различни области на икономиката. Нашите клиенти са български дружества и чуждестранни инвеститори, опериращи в:

Търговия на едро и дребно, внос на стоки;
Строителство;
Хотелиерство;
Туризъм;
IT технологии;

Клиентите, които използват нашите услуги, получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което осигурява вземането на правилни управленски решения. Гарантираме качествена счетоводна отчетност на своите клиенти и защита на техните интереси пред съответните институции!